அகத்திய முனிவர்


அகத்தியர் எழுதிய நூல்களில் கிடைத்தவை:

 1. அகத்தியர் வெண்பா
 2. அகத்தியர் வைத்தியக் கொம்மி
 3. அகத்தியர் வைத்திய ரத்னாகரம்
 4. அகத்தியர் வைத்தியக் கண்ணாடி
 5. அகத்தியர் வைத்தியம் 1500
 6. அகத்தியர் வைத்திய சிந்தாமணி
 7. அகத்தியர் கர்ப்பசூத்திரம்
 8. அகத்தியர் ஆயுள் வேத பாஷ்யம்
 9. அகத்தியர் வைத்தியம் 4600
 10. அகத்தியர் செந்தூரம் 300
 11. அகத்தியர் மணி 4000
 12. அகத்தியர் வைத்திய நூல் பெருந்திரட்டு
 13. அகத்தியர் பஸ்மம் 200
 14. அகத்தியர் நாடி சாஸ்திரம்
 15. அகத்தியர் பக்ஷணி
 16. அகத்தியர் கரிசில் பஸ்யம் 200
 17. சிவசாலம்
 18. சக்தி சாலம்
 19. சண்முக சாலம்
 20. ஆறெழுத்தந்தாதி
 21. காம வியாபகம்
 22. விதி நூண் மூவகை காண்டம்
 23. அகத்தியர் பூசாவிதி
 24. அகத்தியர் சூத்திரம் 30

போன்ற நூல்களை இவர் எழுதியதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும்

 

 1. அகத்திய ஞானம் என்னும் அகத்தியம் என்னும் ஐந்திலக்கணம்
 2. அகத்திய சம்ஹிதை என்னும் வடமொழி வைத்திய நூலும் இவரால் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: